Att bygga för livet - drömprojekt i Nepal

Det främsta målet med detta projekt är att bygga en modellby med jordbävningssäkra, miljövänliga lågkostnadshus och att skapa lokala jobb och möjligheter för människorna i samhället.

Out of Ashes Sweden besökte förra året i september ett samhälle i Kailali-distriktet i västra Nepal. Vårt mål var att ta reda på vilka behov som fanns och vad vi kunde göra mer för att stoppa människohandel. Önskan som byn sedan presenterade för oss var att de ville ha hjälp med bostäder. Byborna bor nu i det vi skulle vilja kalla hyddor byggda av bambus och lera med halmtak.

Ett 'kök' i en av skjulen. Foto från besök i september 2018.

Efter besöket beslutade vi att ta initiativ till ett holistiskt långsiktigt bostadsprojekt. Vårt fokus är Stoppa Människohandel, Rädda Liv och vi vill göra detta genom en helhetssyn i en modellby där vi kan hjälpa barn med skolan, skapa jobb och färdigheter för föräldrar och ge möjlighet till hygieniskt säkra levnadsförhållanden.

 Exempel på hus som skall byggas

I kastsystemet har de flesta yrken varit stängda för Badi-folket. Tillbaka i historien har de ofta förtjänat sitt liv genom att spela och dansa i olika kungliga palats. När samhället förändrades och denna möjlighet försvann har deras huvudsakliga inkomstkälla blivit prostitution. Först lokalt, men senare också genom att sälja sina barn till Indiens bordeller. Bland kvinnor är arbetslösheten nästan 100%. Den enda inkomstkällan är prostitution, så även i det här Badi-området vi besökte. Denna by kommer dock att byggas främst av lokalbefolkningen själva när de får utbildning och en känsla av stolthet över att bygga sin egen framtid.

Det svenska sociala företaget <a rel = "noreferrer noopener" href = "https://www.buildupnepal.com/?gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-Kqdt5_WHWMISMWJNSj2Yj64JndsJOY <a href = "https://www.buildupnepal.com/?gclid=Cj0KCQiA2vjuBRCqARIsAJL5a-Kqdt5_WHWMISMWJNSj2Yj64JndsJOYcpU5tsAKV6VwfU3Aa , kommer att vara byggare. De har lång erfarenhet och har byggt mer än 3500 hus i Nepal med en speciell metod som är jordbävningssäker och därmed extremt lämplig för förhållanden i landet. Det är ett stort projekt och vi förväntar oss att det ska delas upp i flera faser som kan anpassas fullt ut till hur mycket finansiering vi kan få. Den första fasen sträcker sig till mitten av mars.

Eskil Jonsson, vår ekonom och konsult är också projektkoordinator för Out of Ashes, här tillsammans med, från vänster Björn Söderberg Build Up Nepal, Vijay Lama, ordförande för Lighthouse Foundation och Bishal Battarai projektkoordinator för Lighthouse Foundation.

Bygg med oss!
Vi är oerhört glada över det här projektet. Vi kommer att ha mycket mer att säga om det i framtiden. Vi har redan fått ett stort svar från regeringen / lokala myndigheter, från vilka vi kommer att få ett betydande bidrag. Vi planerar redan en resa i mars för personer som är intresserade av att finansiera en del av projektet när den första fasen är klar.