Vision

Att arbeta emot barnprostitution och människohandel och exploatering av undertryckta och utsatta grupper över hela världen, särskilt i Asien.

Mål