Att bygga en modellby, att bekämpa trafficking holistiskt

I början av det här året 2020 påbörjade vi ett helt nytt projekt - ett bostadsprogram för en by som under många år har drabbats hårt av sexhandelns förbannelse.

Vårt mål att hjälpa till att lyfta människor ur fattigdom och skapa arbetstillfällen och se en ökning av levnadsstandarden, så att människor kan få en chans att lämna gamla livsstilar. Vi gör detta gemensamma program med Lighthouse Foundation Nepal och Build Up Nepal. 

FAS I
Fas ett av projektet har precis avslutats. Produktionsplatsen för att producera tegel och byggnadsmaterial inrättades (se bilder nedan), arbetare har utbildats och modellhuset är färdig. Det kommer att användas som kontor och visningshus.

Vi vill se nästa fas starta så snart som möjligt. De lokala byborna har fått kunskap genom utbildningen och det skulle vara fantastiskt att kunna fortsätta direkt när vi nu har fått upp farten. Vi behöver 5000 USD för att köpa sand, cement och annat byggmaterial för att fortsätta göra tegelstenar. Nästa fas är för ytterligare fem hus och om vi kan ha åtminstone ett par hus färdiga före monsunsäsongen (juni till september) kommer det att vara en stor uppmuntran och bibehålla momentum.

När vi får medel kommer vi att bygga; sten för sten och hus för hus. Om du inte har besökt www.buildupnepal.com , Var snäll och gör det! Du får då förståelse för vad vi gör.

Bli en del av att skapa denna modellby och sponsra detta speciella projekt för att bryta sex-trafficking i detta samhälle!

Hjälp oss genom att skicka detta mail till vänner eller bekanta som kan vara intresserade.

Team Out of Ashes