Ge en gåva


            

Out of Ashes är anslutna till Svensk Insamlingskontroll och har därigenom ett sk 90-konto. Det är en garanti för att du som givare att pengarna används på rätt sätt.  

Stöd vårt arbete med en gåva till vårt 90-konto Pg  900613-1      

                                    

SWISH bild

 SWISH – 9006131

Kontonamn: OUT OF ASHES

Plusgiro: 90 06 13-1 (90-konto)

Swish  – 9006131

NORDEA BANK

Adress: Hamngatan 10, 10571 Stockholm

Mottagare adress: Bärnstensvägen 37, 907 41 UMEÅ, SWEDEN