Den ideella föreningen Out of Ashes grundades 29 dec 2016 och registrerades av Skatteverket 11 januari 2017.

Föreningen har till ändamål att verka mot människohandel, barn i nöd och förtryck av utsatta grupper över hela världen men framför allt i Asien.

Föreningen blev godkända som 90-konton innehavare 10 oktober 2017 och fick sitt 90-konto hos Nordea 13 november 2017. Då startade insamlingsverksamheten på allvar utifrån Sverige.

Out of Ashes styrelse består av

Håkan Gabrielsson – ordförande

Gunnar Rydin – sekreterare

Erika Gabrielsson – ledamot

Lasse Palmér – ledamot

Sannah Sjöström – ledamot

Peo Einemo – suppleant

Föreningens stadgar finns här

Verksamhetsberättelse för 2018 finns här

Årsredovisning för 2018 finns här