Bakgrunden

Badi-kvinnorna i Nepal

Badi folket är en etnisk folkgrupp som lever i absolut fattigdom i västra delarna av Nepal. De är Dhalits, ”Untouchables” – de lägsta av de lägsta i det hinduiska kastsystemet, och kanske den mest marginaliserade gruppen i Nepal. Deras öde är att födas in i ett liv av extrem fattigdom utan utbildning, hälsa och social status. Men mest skrämmande är det faktum att många kvinnor och flickor i folkgruppen tvingas från en mycket ung ålder sälja sina kroppar för att tjäna sitt uppehälle. Mer än någon annan etnisk grupp i Nepal är de extremt utsatta för sexhandel och utnyttjande.  Denna folkgrupp var anledningen till att arbetet startades.

Hur det började

I februari 2009 besökte Håkan Gabrielsson från Out of Ashes (Singapore) två Badi byar i västra Nepal tillsammans med Raju Sundas ledaren för Lighthouse Foundation Nepal (LHFN). I byarna mötte de många kvinnor och barn, och såg deras extrema fattigdom och sociala utsatthet. De insåg att de flesta flickorna och kvinnorna inom några år skulle missbrukas och utnyttjas sexuellt, detta på grund av kastsystemet, fattigdom och deras kulturella bakgrund. Det var skrämmande att höra berättelser om exploatering och försäljning av unga flickor, och inse att denna etniska grupp från födseln var bunden till detta liv.

Frågan uppstod naturligtvis vad som kunde göras för att stoppa denna exploatering. Svaret blev att ett flickhem startades i december 2009 i huvudstaden Kathmandu där de skulle få växa upp i en trygg miljö och erbjudas omvårdnad och skolutbildning. 

LHFN är en Nepalesisk NGO (icke-statlig ideell organisationen) godkänd och registrerad hos Nepals regering för arbete med utbildning och hälso- och sjukvård bland de fattiga och bland föräldralösa barn i landet. LHFN är den Nepalesiska huvudorganisationen som bedriver arbetet i Nepal och som vi stödjer ekonomiskt och samarbetar med.

Hur har arbetet utvecklats?

Samarbetet har visat sig vara mycket fruktbärande. Under de sju åren sedan arbetet startades har LHFN fått flera samarbetspartners i flera länder förutom Out of Ashes i Sverige. Man kan säga att ett frö planterades och fler och fler vattnar fröet och nu växer det kraftigt. Arbetet har fått en explosionsartad utveckling sedan det första hemmet och har växt till att omfatta mer än 680 flickor och pojkar som idag bor på hemmen och går i skolor i Kathmandu. En del har räddats direkt ifrån trafficking, andra kommer från fattiga förhållanden. Arbetet består både av förebyggande hjälp för flickor som är i riskzonen att bli offer och hjälp till att rädda flickor som är fast i sexslaveri, och hjälp till fattiga barn.

 Visionen är att skapa hem där flickor kan uppleva trygghet, kärlek och omsorg och där hjälp kan ges långsiktigt med utbildning och yrkesutbildningar, och skapa arbetstillfällen för dem när de växer upp.