Bland de 100 bästa hemmen

/
Regeringen i Nepal inspekterar barnens bostäder regelbundet…

Ett bra initiativ

/
Våra kära vänner Gustav & Lena Lander är på väg till Nepal igen. Nu utmanar de andra att hjälpa.