Bakgrunden

De sexuellt utnyttjade Badi-kvinnorna i Nepal

Badi folket är en etnisk folkgrupp som lever i absolut fattigdom i västra delarna av Nepal. De är Dhalits, ”Untouchables” – de lägsta av de lägsta i det hinduiska kastsystemet, och kanske den mest marginaliserade gruppen i Nepal. Deras öde är att födas in i ett liv av extrem fattigdom utan utbildning, hälsa och social status. Men mest skrämmande är det faktum att de flesta kvinnorna och flickorna i folkgruppen tvingas från en mycket ung ålder sälja sina kroppar för att tjäna sitt uppehälle, många redan innan deras första menstruation. Mer än någon annan etnisk grupp i Nepal är de extremt utsatta för sexhandel och utnyttjande.  De var dem som var anledningen till att arbetet att rädda flickor och kvinnor från sexuellt utnyttjande startades.

Hur det började

I februari 2009 besökte Håkan Gabrielsson från Out of Ashes (Singapore) två Badi byar i västra Nepal tillsammans med Raju Sundas ledaren för Lighthouse Foundation Nepal (LHFN). I byarna mötte de många kvinnor och barn, och såg deras extrema fattigdom och sociala utsatthet. De insåg att de flesta flickorna och kvinnorna inom några år skulle missbrukas och utnyttjas sexuellt. På grund av kastsystemet, fattigdom och deras kulturella bakgrund har de inget annat öde i livet än att födas till slaveri och bli utsatta för sexuella övergrepp. Det var skrämmande att höra berättelser om våldtäkter, exploatering och försäljning av unga flickor, och inse att denna etniska grupp från födseln var bunden till detta liv.

Frågan uppstod naturligtvis vad som kunde göras för att stoppa denna exploatering och rädda flickor från sex-handeln. Svaret blev att ett flickhem startades i december 2009 i huvudstaden Kathmandu där dem skulle få växa upp i en trygg miljö och erbjudas omvårdnad och skolutbildning. Det var på det sättet arbetet med att rädda flickor ifrån sex-handel föddes.

LHFN är en Nepalesisk NGO (icke-statlig ideell organisationen) godkänd och registrerad hos Nepals regering för arbete med utbildning och hälso- och sjukvård bland de fattiga och bland föräldralösa barn i landet. LHFN är den Nepalesiska huvudorganisationen som bedriver arbetet i Nepal och som vi samarbetar med.

Läs hela historien om hur det startade här.

Hur har arbetet utvecklats?

Samarbetet har visat sig vara mycket fruktbärande. Under de sju åren sedan arbetet emot trafficking startades har LHFN fått flera samarbetspartners i flera länder förutom Out of Ashes i Sverige. Man kan säga att ett frö planterades och fler och fler vattnar fröet och nu växer det kraftigt. Arbetet har fått en explosionsartad utveckling sedan det första hemmet startades och har växt till att omfatta mer än 680 flickor som idag bor på hemmen och går i skola i Kathmandu. De har räddats från eller förhindrats att hamna i ett liv värre än någon av oss kan föreställa sig.

Arbetet består både av förebyggande hjälp för flickor så unga som fem år från att bli offer, och av att rädda flickor som redan är sexuellt utnyttjade och slavar på bordeller. Visionen är att skapa hem där flickor kan uppleva trygghet, kärlek och omsorg och där hjälp kan ges långsiktigt med utbildning och yrkesutbildningar, och skapa arbetstillfällen för dem när de växer upp. På detta sätt kan de undvika att tvingas att bli utnyttjade sexuellt.

Utbildning

Research shows that educating girls is not only the right thing to do, but the smart thing to do” – Girl Rising

För att bryta den onda cykeln av fattigdom och sexuell utsatthet för Badi-flickorna som bor på flickhem i Nepal, och för att ge de hopp för framtiden, får flickorna en förstklassig utbildning i Kathmandu, Nepal.

Light House Foundation öppnade i April 2012 ”Christian Community School” i Kathmandu med hjälp av partners från Australien. Nepals utbildningsminister närvarade vid invigningen av skolan. Den har över 800 elever från klasserna 1 till 10, och den expanderar successivt sina klasser utifrån behov.