Ökning av sexuella övergrepp, svält och självmord under lockdown

Kvinnorättsgrupper i Nepal har rapporterat om ökat våld i hemmen, våldtäkter och andra typer av övergrepp mot kvinnor under lockdown. Det har också rapporterats om människor som dör av svält.

Ett fall som framhölls i tidningar för några dagar sedan i Katmandu, var en 21 år gammal kvinna som dödade sitt nyfödda barn eftersom hon inte hade några pengar och ingen mat att ge barnet. Med tanke på rapporter som dessa är vi mycket glada över att vi kunde hjälpa så många fattiga svältande människor, särskilt bland Badi-samhället, genom mathjälpen vi har skickat. Vi har tillhandahållit mat till hundratals människor under dessa två månader av lockdown. Lockdown är planerad att upphöra den 2 juni om det inte finns någon ytterligare förlängning. De svåra problemen kvarstår emellertid även efter att nestängningen har upphört, men människor har åtminstone möjlighet att gå ut och kanske hitta ett jobb att få mat för den dagen.

Diskriminering, kastsystemet, stigmatisering, brist på jobb, inget boende och extrem fattigdom är krafter som driver Badi-kvinnor att sälja sina kroppar för inkomst. Det har skett vissa förbättringar av deras levnadsvillkor under de senaste åren, men situationen är i princip densamma.

Out of Ashes sponsrar många barn från Badi-områden i västra Nepal för skolgång i Lighthouse Foundations skola i Kathmandu. Genom en helhetssyn vill vi hjälpa barn med skola men också skapa jobb och färdigheter för föräldrar och ge möjlighet till hygieniskt säkra levnadsförhållanden. I Kailali-distriktet i västra Nepal gör vi detta genom tegelframställning och ett bostadsprojekt.

Hjälp oss att bekämpa människohandel och sexuell exploatering. Bli en månadsgivare!