Lightouse-Out of Ashes-LoveNepal

Vännäs 7 mars 2017

Med anledning av den senaste utvecklingen angående Nepal vill jag, just hemkommen från en resa till Myanmar, skriva några rader.

Fakta om situationen i Nepal:

Som nu alla säkert vet slutade LoveNepal att understödja Lighthouse Foundation helt tvärt från och med november 2016. Från och med januari 2017 slutade också ett par australiensiska organisationer med understödet. Man menar att man funnit skäl för de anklagelser man för fram och vill ha bort ledarskapet och upphör därför med understödet.

Out of Ashes och flera samarbetspartners från USA och Japan har inte övergett Lighthouse utan vi ökar vårt understöd och verkar för att skaffa nya partners. Nepalesiska affärsmän står också beredda att gå in och hjälpa om det skulle behövas, men framförallt har Lighthouse den nepalesiska regeringens fulla förtroende och stöd i sitt arbete. Detta har skett efter att regeringen gjort en grundlig utredning av de anklagelser LoveNepal lämnat in i november och funnit de grundlösa. En full 80-sidig rapport om utredningen finns tillgänglig. 

Vi samarbetspartners har ingen avsikt att tvinga fram en förändring genom att skära av all ekonomi som LoveNepal gjorde. Vår absoluta prioritet är barnens välgång. Vi tycker att det är helt OK om en samarbetspartner vill dra sig ur av olika anledningar, men att utifrån tvinga en nationell organisations ledarskap att avgå genom ekonomiska påtryckningsmedel är inte OK, speciellt inte när den har sin regerings fulla stöd. Som det borde vara vid skilsmässor måste barnens välgång vara första prioritet inte föräldrarnas åsikter och anklagelser. Många hårda ord och anklagelser kastas ju ofta fram och tillbaka vid skilsmässor men att mannen, för att få vårdnaden om barnen skulle sticka iväg och lämna hustrun med att betala räkningarna tills hon inte klarar av det, det är inte vår stil. Barnen skall inte behöva lida på grund av konflikten utan vi fortsätter understödet, speciellt med bakgrund av att utredningen friat Lighthouse och regeringen helt stöder Lighthouse i deras arbete.

Vår plan framåt

Vår plan är först och främst att stabilisera den ekonomiska situationen vilket nu är på väg att ske genom att andra samarbetspartners är på väg in, och att åtgärder tagits för att skära ned utgifterna. För det andra, att en utomstående ekonom/revisor, en tredje part gör en översyn av ekonomiavdelningen och bokföringsprocesserna. En del av anklagelserna har ju varit av den arten trots att auktoriserade revisorer och utredningar i Nepal inte kunnat påvisa fel, utan Lighthouse har vid varje tillfälle fått redovisningarna godkända. För det tredje, kommer vi att arbeta med personal och ledarskap, vilket vi redan påbörjat. De tre senaste veckorna har jag, en av våra medarbetare i Nepal, en vän från Singapore och våra USA partners haft samtal och möten med Lighthouse personal och ledarskap och börjat på en process där vi kommer att få se en ny situation växa fram. Vi ber och tror på förlåtelse, försoning och upprättelse för relationer mellan berörda parter och individer då många har blivit sårade i konflikten.

Ny situation senaste veckan

Det senaste som hänt i konflikten i Nepal är att en tredje part, en svensk jurist Anneli Wester trätt in på scenen. Hon är helt okänd för alla som varit engagerade i Nepalsituationen och hon dök plötsligt upp i Nepal för en vecka sedan. Hon har varit engagerad i Nepal i flera år i egna utvecklingsprojekt men har också relationer till andra svensknepalesiska hjälporganisationer. Vi har aldrig träffat henne och vet inte vem hon är annat än genom det jag läst på FB och internet. Vi blev lika förvånad som alla andra när hon började skriva på Facebook. Lighthouse visste inte heller vem hon var förrän för några dagar sedan då hon tog kontakt med dem. Det visar sig att hon gjort efterforskningar under två år om LoveNepal då hon och andra svensknepalesiska organisationer haft många frågetecken för LoveNepals marknadsföring i Sverige och beskrivning av arbetet i Nepal.

Men jag tror att det som verkligen fått henne att agera var att LoveNepal bara övergav understödet till barnen, ”dumpade dem” som hon säger. Hon är passionerad för barnens rätt och är uppenbarligen fokuserad och orädd och bryr sig inte om vad människor säger. Hon har inget intresse för konflikten mellan Lighthouse och Love Nepal, det enda hon bryr sig om är att barnen skall få rätt och bli understödda. Hon har intervjuat regeringsministrar i Nepal, flickor på hemmen och föräldrar i byarna, besökt skolan och hemmen och grundligt gått igenom bokföring, kopierat kontoutdrag, kvitton, etc. etc. Hon har skaffat sig väldigt mycket fakta och dokument under de två åren och menar sig ha väldigt mycket på fötterna.

LoveNepal och många av deras supportar har reagerat med ilska och FB är fyllt med kommentarer. Man kan förstå det, för ingen tycker om att bli anklagad. Vi för vår del sitter på åskådarläktaren och ser på. Det finns ingenting vi kan göra och det är inte vår kamp. Vi har inte haft något med detta att göra. Det som sker nu är emellertid inte helt olikt konflikten mellan LoveNepal och Lighthouse Foundation. LoveNepal har ju anklagat Lighthouse Foundation för många saker på Facebook och internet. Skillnaden är väl att Lighthouse inte haft möjlighet att ens se vad som skrivs om dem då LoveNepal har spärrat insyn från Nepal på Facebook. LoveNepal har ansett sig ha på fötterna om Lighthouse, likaså anser den här juristen att hon har bevis för saker hon skriver.

Vi fokuserar på och fortsätter med det som vi anser är väsentligast nu, och det är att arbeta med att samla in medel för att fortsätta underhålla barnen i Nepal, det är vår prioritet. Det är barnen som är de viktigaste personerna i denna saga. Vägen framåt är en vandring steg för steg så vi är oändligt tacksamma för all hjälp vi kan få i detta skede. Allt som kommer in nu går 100% direkt till att möta alla basala kostnader för mat, löner, skolavgifter och alla andra direkta levnadsomkostnader för de 680 barnen.

 Swisha till 1230018945 eller gör en girering till vårt plusgirokonto 68 91 83 – 2. 

Tack för all hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Håkan Gabrielsson

2 Kommentarer
 1. Pia
  Pia says:

  Intressant att få ta del av din synpunkt.
  Info från Love Nepal har varit väldigt ensidigt, och väldigt självhyllande .

  Svara
 2. Peter Kullander
  Peter Kullander says:

  Martin Larsson uppger till Dagen att Love and Hope erbjudit sig att ordna matstationer för att inte flickorna man har stöttat ska drabbas. Men enligt Love and Hope har den lokala partnern inte gett någon respons på detta

  Svara

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera